Solvendo + Satello = Metis Network

Per 1 september 2019 zijn de netwerkorganisaties Solvendo en Satello samengevoegd tot Metis Network. Hier is de integrale tekst van het persbericht.

METIS NETWORK INTEGREERT SOLVENDO EN SATELLO

Per 5 september 2019 gaan de organisaties Satello en Solvendo gezamenlijk verder onder één naam: Metis Network. Hiermee wordt de integratie van de twee organisaties afgerond en de intensieve samenwerking met het IT consultancy bedrijf Metis IT bekrachtigd. Door de samenvoeging ontstaat één herkenbare organisatie die bestaat uit ruim 120 zelfstandige professionals en medewerkers. De zelfstandige professionals van Metis Network vervullen belangrijke en vaak cruciale rollen en opdrachten bij opdrachtgevers in de zowel de private als openbare sector.

Achtergrond

Solvendo is in 2008 opgericht als netwerkorganisatie voor zelfstandige ondernemende ICT project-, programma- en interim managers. In 2013 is de zuster netwerkorganisatie Satello opgericht in samenwerking met Metis IT. De zelfstandige professionals van Satello houden zicht hoofdzakelijk bezig met IT architectuur, ICT infrastructuur en DevOps activiteiten. In de loop der jaren zijn de organisaties gegroeid in aantallen en professionaliteit. Om de organisaties nog effectiever en zichtbaarder te maken voor opdrachtgevers zijn de organisaties geïntegreerd en gaan ze verder werken onder de naam Metis Network.